Składki Członkowskie

UKS Kapry logo swim 1 1

Składki Członkowskie

 

składka członkowska w sezonie 2022/2023   290 zł MCE

SKŁADKA ZA MIESIĄCE WAKACYJNE LIPIEC / SIERPIEŃ 30 ZŁ MCE

OPŁATA WPISOWA JEDNORAZOWA DO KLUBU 100 ZŁ

 

Informacje o opłatach

UKS Kapry-Armexim Pruszków
Ul. Hubala 4
05-800 Pruszków

Miesięczna składka członkowska wnoszona jest na konto klubu do dnia 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc. Prosimy o terminowe dokonywanie opłat.

W tytule wnoszonych opłat porosimy wpisywać słowa:
a) w przypadku miesięcznych składek słowa: „składka członkowska za miesiąc …, za … (wpisać imię i nazwisko dziecka)”
b) w przypadku pozostałych wpłat np. wyjazdy na zawody, obozy itp. słowa: „wpłata na cele statutowe” oraz w nawiasie można wskazać konkretny cel - obóz, zawody itp.
.
Wysokość składki członkowskiej jest stała i nie zależy od ilości zajęć w miesiącu (ferie, przerwy świąteczne itp.), jak również od frekwencji dziecka na zajęciach.

Uwaga!
W przypadku nieterminowych wpłat dziecko może nie zostać dopuszczone do zajęć.

dla nowych członków klubu oraz tych , którzy nie wnosili składki wakacyjnej obowiązuje jednorazowa opłata wpisowa 100 zł

NUMERY INDYWIDULANYCH KONT  SANTANDER BANK

GRUPA 6:30-8:00 , 15:30-17:00 oraz grupa pon,śr,pt 17:00-18:00 czw 15:30-17:00

składka czlonkowska 290 zł miesięcznie

 informacje 505018589

numer konta 95 1090 1056 0000 0001 3118 2299

GRUPA klasa 4, 5 , 6, 7

290 zł 

numer konta 95 1090 1056 0000 0001 3118 2299

 

informacje 505018589


Grupa wtorki-czwartki 17:00-18:00

składka czlonkowska 290 zł miesięcznie

 informacje 505018589

numer konta 35 1090 1056 0000 0001 3118 2312

Grupa poniedziałki-środy 18:00-19:00 , 19;00-20:00 


Składka członkowska 290 zł miesięcznie

 informacje 505018589

numer konta 68 1090 1056 0000 0001 3118 2397

Grupa wtorki-piątki 18:00-19:00, 19:00-20:00 


Składka członkowska 290 zł miesięcznie

numer konta 03 1090 1056 0000 0001 3118 2403

klasy 1 pływanie

składka członkowska 290 zł miesięcznie 

 informacje 505018589


numer konta 67 1090 1056 0000 0001 3118 2415

klasy 2 pływanie

składka członkowska 290 zł miesięcznie

 informacje 505018589

numer konta 88 1090 1056 0000 0001 3118 2425

klasy 3 pływanie

składka członkowska 290 zł

 numer konta 66 1090 1056 0000 0001 3118 2433